Till innehållet

Resultat för korta utbildningar (kurser och kurspaket)

Här presenteras resultatet av ansökan om statsbidrag för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket).