Till innehållet

YH-flex

YH-flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.