Till innehållet

Kurs på tom plats

Kurs på tom plats kan anordnas om det finns tomma platser på en utbildning.