Till innehållet

Korta utbildningar (kurser och kurspaket)

Kort utbildning skiljer sig från ordinarie upplägg för yrkeshögskoleutbildningar. Här finns information om regler och förutsättningar samt om administration av utbildningen.