Till innehållet

Internationella utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan ansöka om hos Universitets- och högskolerådet (UHR). Fullständig lista och mer information om dessa finns på UHR:s webbplats utbyten.se.