Till innehållet

Europass

Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen ska ha ett eget Europass-tillägg som bifogas till examensbeviset.