Till innehållet

Uppdragsutbildning – snabb väg att höja personalens kompetens

Du som företagare, offentlig aktör eller företrädare för annan organisation kan köpa en yrkeshögskoleutbildning, hela eller delar, som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt att snabbt höja eller formalisera din personals kompetens och kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de genomförs i enlighet med ordinarie kursplaner.