Till innehållet

Områdesanalyser och regional efterfrågan

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Som underlag vid fördelning av statsbidrag eller särskilda medel tar vi hänsyn till regional information och i vilken grad en utbildning har en lämplig regional eller nationell placering utifrån arbetslivets behov.