Till innehållet

Statistik: Nöjdhet med utbildningen

Examinerades nöjdhet med utbildningen som helhet följs årligen upp av myndigheten via samma enkätundersökning som följer upp sysselsättningen året efter examen. Insamlingen sker via Statistiska centralbyrån.